Diện Nhiên Đại Sĩ HTD07

Diện Nhiên Đại Sĩ HTD07
Diện Nhiên Đại Sĩ HTD07

Thông tin chi tiết tranh

Mã số tranh: 
HTD07
Kích thước tranh:
 
 
40cm x 60cm
 
50cm x 75cm
 
60cm x 90cm