Diện Nhiên Vương Bồ Tát HTD02

Diện Nhiên Vương Bồ Tát HTD02
Diện Nhiên Vương Bồ Tát HTD02

Thông tin chi tiết tranh

Mã số tranh: 
HTD02
Kích thước tranh:
 
 
40cm x 60cm
 
50cm x 75cm
 
60cm x 90cm