Tranh Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật TTP18

Tranh Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật TTP18
Tranh Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật TTP18

Thông tin chi tiết tranh

Mã số tranh: 
TTP18
Kích thước tranh:
 
 
60cm x 40cm
 
75cm x 50cm
 
90cm x 60cm
 
105cm x 70cm
 
120cm x 80cm
 
135cm x 90cm
 
150cm x 100cm
 
165cm x 110cm
 
180cm x 120cm
 
195cm x 130cm
 
210cm x 140cm
 
225cm x 150cm