Bồ Tát Hư Không Tạng PHKT19

Bồ Tát Hư Không Tạng PHKT19
Bồ Tát Hư Không Tạng PHKT19

Thông tin chi tiết tranh

Mã số tranh: 
PHKT19
Kích thước tranh:
 
 
40cm x 40cm
 
50cm x 50cm
 
60cm x 60cm