Tranh Hư Không Tạng Bồ Tát Đẹp PHKT18

Tranh Hư Không Tạng Bồ Tát Đẹp PHKT18
Tranh Hư Không Tạng Bồ Tát Đẹp PHKT18

Thông tin chi tiết tranh

Mã số tranh: 
PHKT18
Kích thước tranh:
 
 
40cm x 60cm
 
50cm x 75cm
 
60cm x 90cm